Kurv 0




Bestil indenfor Så pakker og sender vi idag

Clean rensepulver til espressomaskiner 500g


  • 89,00 kr

Professionelt barista rensemiddel i høj kvalitet. 
Kan benyttes både til manuelle espressomaskiners bryggehoveder. Husk at anvende det efter producentens anvisninger. Hvis producenten ikke har nogle anbefalinger til mængde, så anvend 5 g til bryggehovedet. Følg herefter brugsanvisningen til maskinen, om hvordan du backflusher. 

Anbefalet brug 1 gang om ugen. 


Invester i pleje og vedligeholdelse af din espressomaskine med Clean rensepulver, som er den perfekte ledsager til enhver kaffeentusiast, der værdsætter barista-kvalitet.

Pulveret fjerner kaffefedt og kaffeolierester.


Sådan bruger du tabletterne: 

Altid følg maskinproducendens anvisning. Hvis ingen anvisninger, kan denne følges:

Læg 5g pulver i portafilteret du netop har udstyret med et blindfilter. Start derefter bryggeprocessen og lad den køre i ca. 10 sekunder. Stop derefter ekstraktionen. Gentag denne proces flere gange, indtil pulveret er helt opløst. Skyl til sidst med rigeligt vand. Alt skal væk - inden næste kaffe kan brygges.

 


GHS03                GHS05                  GHS09
Brandfarlig        Ætsende                 Miljø
 


Advarsel

Fareadvarsler for fysiske farer:
H272 - Kan øge branden; Oxidationsmiddel.
H290 - Kan være ætsende for metaller.

Advarsler om sundhedsfare:
H318 - Forårsager alvorlig øjenskade.


Fareadvarsler for miljøfarer
H411 - Giftig for vandlevende organismer med langvarige virkninger.

Supplerende fareinformation (EU):
Sikkerhedsinstruktioner forebyggelse:
P210 - Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre former for antændelseskilder. Lad være med at ryge.

P220 - Holdes væk fra tøj og andre brændbare materialer.
P221 - Undgå at blande med brændbare materialer
P273 - Undgå udledning til miljøet.
P280 - Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenværn/ansigtsbeskyttelse.


Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
Sale

Unavailable

Sold Out